Puentes mellan

Datum
FREDAG 20 MAJ

Tid
18:00

Scen
PYGMÉTEATERN

Pris
250 kr
200 kr (rabatterat pris)

PUENTES

Datum
FREDAG 20 MAJ

Tid
18:00

Scen
PYGMÉTEATERN

Pris
250 kr
200 kr (rabatterat pris)

Puentes är ett möte mellan fyra musiker – influenser,  bakgrunder och traditioner som korsbefruktar varandra. Flamencon är paraplyet under vilket influenserna samlas,  men ibland tillåts den strikta flamencoformen lösas upp och något nytt öppnar sig…  

Gruppen undersöker vad som händer när andra musikaliska  uttryck släpps in – inte sällan hamnar en arabisk ton i  förgrunden. Traditionella melodier samsas med nyskrivna, ofta känns rytmerna igen från flamencotraditionen, men  tonspråket kanske drar åt ett annat håll. Gruppens nyskrivna texter är övervägande på svenska, arabiska och spanska. 

Puentes vill bygga broar, inte murar – ett viktigt arbete i världen idag. Vi bor i ett litet land långt upp i norr, men grundtanken är att varje människas vilja att bygga broar på den plats hon befinner sig, är värdefull. På så sätt bildas  ringar på vattnet som sprider sig, och Puentes vill vara en del av denna rörelse. Sångtexterna präglas i hög grad av denna tanke. 

”Jag gick upp på det högsta berget, och jag ropade till världen: Jag är född, därför har jag rätt att leva här! Det finns inget överlägset folk, alla är vi utvalda. Vänner, förlåt oss för dom tusentals brott som är begångna i denna villfarelse. Det finns inget överlägset folk. Alla är vi utvalda”

Marianne Holmboe: Sång  
Emil Pernblad: Gitarr  
Henrik Wartel: Slagverk  
Kai Sundquist: Klarinett och saxofoner

Andra set tillägnas den traditionella flamencon där artisterna i Puentes möter husbandet, denna gång bestående av två Stockholmsbaserade dansare, Souzana Volioti och Pia del Norte.